Gedragstherapie

Het gedrag van een dier bepaalt hoe een dier zich voelt en wat er in een dier omgaat.

Het is een dagelijks belangrijk onderdeel in de praktijk, want tijdens bijna elk consult komen er wel één of meerdere problemen met betrekking tot gedrag van de hond of poes wel aan bod. Voor een volledig gedragsconsult kunt u ook hier bij ons terecht. Na een post-universitaire opleiding van 2 jaar behaalde Bert in 2009 zijn certificaat in de opleiding 'Toegepast Dierengedrag' in Sint-Niklaas. Sinds 2006 is hij tevens ook lid van de Vlaamse vereniging van Vlaamse dierenartsen die zich toeleggen op gedragstherapie (VDWE: Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie).

Voor gevorderde gedragsproblemen wordt er een apart gedragsconsult geregeld. Via telefoon wordt er een afspraak gemaakt en krijgt de klant een eerste vragenlijst doorgemaild. Nadien wordt er tijdens een uitvoerig gesprek samen met al wie met het dier betrokken is, besproken en uitgespit waar het probleem ligt en hoe er verder aan gewerkt kan worden. Op die manier wordt dan de gedragstherapie ingesteld. Na 1 maand wordt er een controlebezoek uitgevoerd zodat we kunnen zien als alles vlot verloopt.